Reklamační řád elektronického obchodu www.tibitoys.sk

I. OBECNĚ

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) prodávajícího společnosti SANVEAN s.r.o., se sídlem 1.května 310/6, 915 01 Ústí nad Labem, Slovensko, IČO: 44 664 478, DIČ: SK2022789406. Zapsaná v OR Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vl.č.35315 / R a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

2. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a VOP před objednáním zboží. V případě reklamace kupující bere na vědomí, že je v jeho zájmu poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou k jejímu rychlému vybavení.

3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího, nebo přepravní společností kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

II. ZÁRUKA

1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží a je 24 měsíců.

2. Záruka se vztahuje na vady zboží, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či jeho mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním.

III. POSTUP při uplatnění reklamace

V případě, že kupující chce uplatnit reklamaci na zakoupené zboží v eshopu www.tibitoys.sk je povinen tuto reklamaci uplatnit prostřednictvím online reklamačního formuláře kde uvede důvody reklamace.

Reklamační formulář

    IV. VYBAVENÍ REKLAMACE

    Snahou prodávajícího je vyřešit reklamace neprodleně po obdržení podnětu. Ve složitějších případech zpravidla do 3 pracovních dnů. Po dohodě s kupujícím, prodávající zašle kupujícímu informaci o řešení reklamace k odsouhlasení prostřednictvím emailu k odsouhlasení.